Aniforce News 애니포스 학원 소식
2023 강남 애니포스 합격생 명단!

2023.02.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그림을 그리는 과정과

꿈을 이루어 가는 과정의

즐거움을 가장 큰 가치로 생각하는

강남 애니포스의 2023학년도

합격생 명단입니다.

입시라는 틀 안에서도

경쟁보다는 소통을

가장 우선시하였기에

좋은 결과가 나왔다고 생각합니다.

:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이상으로 2023학년도 강남 애니포스

합격생 명단 공개를 마치며

 

 

끝까지 소통을 잘 해준

강남 애니포스 학생분들에게

 

 

애니포스 선생님들 모두가

학생 여러분의 모든 날을 응원합니다.